Gaelscoil Shlí Dála Board of Management

- Gaelscoil Website

Go to content

Main menu:

Is scoil déchreideamhach í Gaelscoil Shlí Dála. Suíonn Bord Bainistíochta na scoile ar feadh tréimhse ceithre bhliana. Tá an Bord déanta suas de 8, baill ó ghrúpaí éagsúla den scoil. Is iad an tEaspag Fintan Monaghan agus an tEaspag Kenneth Kearon na Pátrúin. Roghnaíodh an Bord atá ann faoi láthair ag deireadh 2015. Ritheann tréimhse an bhoird ar feadh trí bliana (2015-2019).

Seo thíos baill an bhoird:

  • Ionadaí an tEaspag Caitliceach: Liam Ó Néil

  • Ionadaí Eaglais na hÉireann: Adrian Hewson


  • 2 thuismitheoir de pháistí atá ionrollaithe sa scoil (máthair agus athair).

    Aislinn Buckley & Mark Ryan

  • Oide na Scoile: Róise Uí Chnáimhín & Treasa Uí Chinnéide  


  • 2 ionadaí ón bpobal (Bíonn siúd roghnaithe ag an 6 thuas)

      Betty Phelan & Paul Gilligan
Tugann an Bord aghaidh ar chúrsaí airgid na scoile.  Déantar deimhniú ar bhonn bliaintiúil ar chuntais na scoile.  Pléann an Bord chomh maith le fís na scoile agus polasaithe na scoile.  Tá dualgas ar an mBord a bheith ag cinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le rialacha na roinne oideachais agus aon roinn eile agus ag cloí le dlí na tire.


 
 
Back to content | Back to main menu