Páistí sa bhaile - Gaelscoil Website

Go to content

Main menu:

Páistí sa bhaile

Seo daoibh obair na seachtaine:
Tá a fhios agam go bhfuil cúrsaí deacair faoi lathair ach déanagaí bhur ndícheall le bhur dtoil.

Turas Fíorúil
Cuairt ar Oileán an Choraintín


A Virtual Tour of Ellis Island

Please click here for tour instructions and activity sheets.

Children please ensure you are pushing ahead in your spellings every week.
I notice that some people have reached their goal and others haven't engaged with the programme.
By now, each of you should be at the stage where you can go no further in the programme.

If you have already reached this stage then you have completed your task.
You have to wait until school reopens. Well done!

Ceacht 48

Ceacht 49

Ceacht 50

Ceacht 51

Gaeilge


Oileán na nDraoithe
Na Draoithe


Éist leis an scéal anseo

agus ansin
freagair na ceisteanna thíos

Tasc 1
Tasc 2
Tasc 3
Tasc 4

Gaeilge

Oileán na nDraoithe
An Ceo


Éist leis an scéal anseo

agus ansin
freagair na ceisteanna thíos
Tasc 1
Tasc 2
Tasc 3
Tasc 4


CEOL

"Amhrán le cleactadh"

Please practice and send your video recordings of your song
to myself or Múinteoir Shóna by Monday 08.06.2020.

Those of you who have prayers, please do the same.

Bearla
"Comprehension"

Ranganna 3/4
"Max's Good Habit

Read the story and answer the questions

Ranganna 5/6
"Pets at School"

Read the story and answer the questions

Ceacht 44

Ceacht 45

Ceacht 46

Ceacht 47

Gaeilge


"Oileán na nDraoithe"


Éist leis an scéal anseo

agus ansin
freagair na ceisteanna thíos

Tasc 1
Tasc 2
Tasc 3
Tasc 4

MATA

"Múinteoir Shóna"

Tasc 1
Tasc 2
Tasc 3
Tasc4
Tasc 5

Please note: These sheets are for Muinteoir Shóna's group only

MATA

"Múinteoir Róise"

Tasc 1
Tasc 2
Tasc 3
Tasc4
Tasc 5

Please note: These sheets are for Muinteoir Róise's group only.

Bearla
"Comprehension"

Ranganna 3/4
"The Singing Plants"

Read the story and answer the questions

Ranganna 5/6
"Alternative Energy"

Read the story and answer the questions

Ceacht 40

Ceacht 41

Ceacht 42

Ceacht 43

Tíreolaíocht


"Logainmneacha"


Bain úsáid d'atlas chun logainmneacha na hÉireann a aimsiú

Bileog 1
Bileog 2
Bileog 3
Bileog 4

OSPS

"Sábháiltacht Bóthair"

Éist leis an taifeadadh anseo

agus ansin

Aimsigh na comharthaí bóthair anseo

OSPS

"An Cód Sábhála"

Foghlaim an amhrán anseo

Tá na focail le fáil anseo

MATA
"Seans"
Listen to the probability/chance explanation here and then complete the maths exercises

Ranganna 3/4

Bileog 1
Bileog 2
Bileog 3

Ranganna 5/6
Bileog 1
Bileog 2
Bileog 3
Bileog 4
Bileog 5

Ceacht 36

Ceacht 37

Ceacht 38

Ceacht 39

Éisteacht


"Ciara Cainteach"


Éist leist an scéal anseo

Freagair na ceisteanna ón nasc seo

Léamh


"Scéalta a léamh os ard & físeán nó taifeadadh a dhéanamh "


Scéal Rang
3 & 4 anseo

Scéal Rang 5 & 6 anseo

Listening & Comprehension

"Beethoven"

Listen to the story here

Answer the following questions

Ceol

"Beethoven's 5th Symphony
1st Movement"

Éist leis an ceol anseo

Tarraing pictiúir bunaithe ar an gceol

Cartún le déanamh

Bain triail as!  

Nasc  anseo

Ceacht 32

Ceacht 33

Ceacht 34

Ceacht 35

Solve the Riddles

"What am I?"


Can you guess the four riddles on this page

Cúrsaí Airgid


"Airgeadra na tíortha"


Gníomhaíocht Cúrsaí Airgid le fáil anseo

Taighde/Ealaín

"Stampaí na hEorpa"

Tarrang stampaí nó bratacha na hEorpa anseo

Corp Oideachas:


Ná déan dearmad 60 nóimead aclaíocht rialta a dhéanamh gach lá.

Ceacht 28

Ceacht 29

Ceacht 30

Ceacht 31

Ceol/Ealaín

"Andrea Bocelli"

1. Please read the information given on the singer here and then........

2. Listen to the song "Fall on Me"

3. Complete the art activity and finally....

4. Send your photograph to me.

Béarla/OSIE

"Farm Safety"

1. Please listen to the Farm Safety Video and then

2.  answer the questions related to the Farm Safety video in this link.

Mata

"Quiz"

Ranganna 5 & 6 How many questions can you answer inside 10 Minutes?

Ranganna 3 & 4
How many can you answer inside 20 minutes?

Have a go.....

Gaeilge:

"Ruairí san Ospidéal"

Listen to the story and complete the following tasks.


Tasc 1:
Cuir an sceal in ord
Tasc2: Líon na bearnaí
Tasc 3: Ceisteanna
Tasc 4: An Carachtar
Tasc 5: Fíor nó bréagach

Ceacht 24

Ceacht 25

Ceacht 26

Ceacht 27

Creideamh/Ealaíne

"Altóir na Bealtaine a chruthú"

May altar ideas here

1.Déan iarracht altóir na Bealtaine don Mhaighdean Bheannaithe a thógáil.
Roinnt smaointe le fáil anseo.

2. Glac griangraf dom nuair atá tú réidh le do thoil.

3.Tarraing pictiúr den Mhaighdean Bheannaithe nó dathaigh an pictiúir seo


4. Criochnaigh an paidir seo

Obair ginearálta


"Crosfhocal"
Link to crossword here


"Aimsigh an duine"
Link  here


"Fiachfocal"
Link here


"Tráth na gCeist"
Link  here

Mata

Grúpa Múinteoir Róise

Read the examples carefully on all the pages and then complete the "area" questions.
Leathanach 1
Leathanach 2
Leathanach 3
Sudoku

Grúpa Múinteoir Shóna

"Iolrú & roinnt" questions.
Leathanach 1
Leathanach 2
Sudoku

Ceol/Béarla

"Éisteacht"

Listen to "Salve Regina" from the movie "Sister Act."
Link here

Answer the questions related to the song.
Link to questions here.

Active HOME Week
(April 27th – May 3rd)


National ‘Active SCHOOL Week’ usually takes place every April and is a really enjoyable part of the school year for many children. This year, because of COVID-19, it is not possible for this to go ahead so we are asking all pupils and staff members to invite their families to participate in the ‘Active HOME Week‘ challenge instead. For more ideas and challenge charts click here or go to the Active Home Week page at www.activeschoolflag.ie
In a nutshell, students are asked to undertake four new activities per day ensuring that everyone is completing at least 60 mins per day of exercise.
Short recordings of pupils undertaking these exercises can be sent to Múinteoir Róise's email address roisemaire1@gmail.com by 5pm Friday May1st.

Ceacht 20

Ceacht 21

Ceacht 22

Ceacht 23

Eolaíocht

"Gnáthóga"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Stair

"Peirséas agus Meadúsa"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Tíreolaíocht

"An Iodáil"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Gaeilge:

"Drochlá Ruairí"

Listen to the story and complete the following tasks in hardback copies.


Tasc 1:
Cuir an sceal in ord
Tasc2: Líon na bearnaí
Tasc 3: Ceisteanna

Foclóir/Story vocabulary here

Ceacht 16

Ceacht 17

Ceacht 18

Ceacht 19

Ealaín

"Turas fíorúil:Gailearaí Náisiúnta na hÉireann"

Take a virtual tour of the National Art Gallery here

Give a brief description of your favourite piece of art and what you thought of the tour. Was it enjoyable, hard to understand or read etc?

Béarla/Ealaín


"Paddy Óg Ploughing"

Neart ceisteanna le freagairt bunaithe ar píosa ealaíne.

Some questions to complete based on a piece of art that is currently being exhibited at the National Gallery.

Link to questions here.

Mata

Grúpa Múinteoir Róise

Read the examples carefully on all the pages and then complete the "revision fraction" questions.
Leathanach 1
Leathanach 2
Leathanach 3
Leathanach 4
Leathanach 5

Grúpa Múinteoir Shóna

"Revision" questions.
Leathanach 1
Leathanach 2
Leathanach 3

Ceol

"Taifeadadh ceol"

A short recording of yourself playing one of the latest tunes set by Paula during the Covid 19 school closure to be emailed to Múinteoir Róise.
roisemaire1@gmail.com

Recordings must be completed by Wednesday April 29th.

Tasc Ealaíne
Inniu Lá na Cruinne (22.04.2020)
Chun Lá na Cruinne a cheiliúradh, bain úsáid as do pheann luaidhe chun pictiúr a tharraingt.
Tabharfaidh an leathanach anseo roinnt smaointe duit ach is féidir leat d'ábhar féin (a bhaineann leis an Domhan) a roghnú.
Is féidir dathanna a úsáid chomh maith.

Ceacht 12

Ceacht 13

Ceacht 14

Ceacht 15

Eolaíocht

"Fuaim"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Stair

"Pompeii"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Tíreolaíocht

"Aibhneacha & Lochanna na hÉireann"

1. Please read the information given in slides pages and then

2.  answer the questions here in hardback copies

Corp Oideachas:


Ná déan dearmad 60 nóimead aclaíocht rialta a dhéanamh gach lá.

Ceacht 9

Ceacht 10

Ceacht 11

Béarla/Creideamh

"Our Lady of Lourdes"

Please answer all questions in hardback copies

Ranganna 3 & 4 Link for reading and  questions

Ranganna 5 & 6 Link for reading and  questions

Ceol/Gaeilge


"We are One" ón scannán "The Lion King"

Éisteacht & neart ceisteanna le freagairt

Nasc don amhrán/Link for song

Nasc do na ceisteanna

Mata

Féach cúramach ar an scannán BEDMAS sa nasc seo

1. All children watch the explanation on "The Order of Operations" on the link here please.

2. Complete the exercises given in next column.

Obair Mata:

Grúpa M. Shóna
Ord oibríochtaí 1
Ord oibríochtaí 2
Ord oibríochtaí 3

Grúpa M Róise
Ord oibríochtaí 1
Ord oibríochtaí 2
Ord oibríochtaí 3
Ord oibríochtaí 4
Ord oibríochtaí 5

Ceacht 5

Ceacht 6

Ceacht 7

Ceacht 8

Béarla/Creideamh

"The Easter Story"

Please answer all questions in hardback copies

Link for reading and  questions

Dán le foghlaim

Gaeilge


Poem to Learn

Béarla

Mataí

Grúpa M. Shóna
1. Méadú Fada
2. Méadú Fada

Grúpa M Róise
Mata 1
Mata 2

Corp Oideachas:


Ná déan dearmad 60 nóimead aclaíocht rialta a dhéanamh gach lá.

Ceacht 1

Ceacht 2

Ceacht 3

Ceacht 4

Béarla/OSIE


Extraordinary Eyes
Link for reading and  questions

How Your Eyes Work
Link to Video

Gaeilge/Creideamh

Mataí

Grúpa M. Shóna
1Codáin
2 Iolrú
3 Iolrú
4 Roinnt

Grúpa M Róise
Mata 1
Mata 2
Mata 3
Mata4

Corp Oideachas:


Ná déan dearmad 60 nóimead aclaíocht rialta a dhéanamh gach lá.

 
Back to content | Back to main menu