Gaelscoil Shlí Dála
An Bealach Mór
Contae Laois
R32TN62

Email: gaelscoilshlidala@gmail.com@gmail.com
0505 41810
Rolla: 20224K

Bord Bainistíochta

An Bord Bainistíochta

Suíonn Bord Bainistíochta na scoile ar feadh tréimhse ceithre bhliana. Tá an Bord déanta suas de 8, baill ó ghrúpaí éagsúla den scoil. Is iad an tEaspag Fintan Monaghan agus an tEaspag Kenneth Kearon na Pátrúin. Roghnaíodh an Bord atá ann faoi láthair ag deireadh 2019.

 

Seo thíos baill an bhoird:

  • Ionadaí an tEaspag Caitliceach: Liam Ó Néil
  • Ionadaí Eaglais na hÉireann: Adrian Hewson
  • Oide na Scoile: Róise Uí Chnáimhín & Treasa Uí Chinnéide
  • 2 thuismitheoir de pháistí atá ionrollaithe sa scoil. (máthair agus athair)

Aislinn Buckley & Mark Ryan

  • 2 ionadaí ón bpobal (Bíonn siúd roghnaithe ag an 6 thuas)

Betty Phelan & Paul Gilligan

 

Tugann an Bord aghaidh ar chúrsaí airgid na scoile.  Déantar deimhniú ar bhonn bliaintiúil ar chuntais na scoile.  Pléann an Bord chomh maith le fís na scoile agus polasaithe na scoile.  Tá dualgas ar an mBord a bheith ag cinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le rialacha na roinne oideachais agus aon roinn eile agus ag cloí le dlí na tire.

 

I nGaelscoil Shlí Dála,
labhraímis Gaeilge gach lá.
Is í ár dteanga í an Ghaeilge agus
ba cheart í a labhairt.
Táimid bródúil asti!

Beatha teanga í a labhairt!