Toghchán do Bhord Bainistíochta Nua

Tá deireadh ag teacht le tréimhse an bhoird atá againn faoi láthair agus tá Bord Bainistíochta nua le toghadh don scoil. Tíocfaidh an bord nua i bhfeidhm ar an 1ú lá de mhí na Nollag. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do gach ball den bhord as an obair atá déanta acu ar son na scoile le ceithre bliana anuas. Tá ról an-tábhachtach ag an mBord Bainistíochta i saol na scoile.

An Bord Bainistíochta 2019 -2023

Suíonn Bord Bainistíochta na scoile ar feadh tréimhse ceithre bhliana. Tá an Bord déanta suas de 8, baill ó ghrúpaí éagsúla den scoil. Is iad an tEaspag Fintan Monaghan agus an tEaspag Michael Burrows na Pátrúin. Roghnaíodh an Bord atá ann faoi láthair ag deireadh 2019.

 

Seo thíos baill an bhoird:

  • Ionadaí an tEaspag Caitliceach: Liam Ó Néil (Cathaoirleach)
  • Ionadaí Eaglais na hÉireann: Olwen Roe
  • Oide na Scoile: Treasa Uí Chinnéide & Róise Uí Chnáimhín
  • 2 thuismitheoir de pháistí atá ionrollaithe sa scoil. (máthair agus athair)

Aislinn Buckley & Mark Ryan

  • 2 ionadaí ón bpobal (Bíonn siúd roghnaithe ag an 6 thuas)

Betty Phelan & Paul Gilligan

Tugann an Bord aghaidh ar chúrsaí airgid na scoile.  Déantar deimhniú ar bhonn bliaintiúil ar chuntais na scoile.  Pléann an Bord chomh maith le fís na scoile agus polasaithe na scoile.  Tá dualgas ar an mBord a bheith ag cinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le rialacha na roinne oideachais agus aon roinn eile agus ag cloí le dlí na tire.