Damhsa Déardaoin

Ag um lóin, gach Déardaoin, déanann gach paiste damhsa sa chlós.

Bionn an rince an-taitneamhach ar fad.